Творча група вчителів початкових класів
Проблема: “ Творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у навчанні і вихованні школярів ”
                                                                 План
                          роботи творчої групи вчителів початкових класів
                                                  на 2017-2018 н. р.
                                                      І засідання
 
           Тематика засідань
       Термін     
    виконання
       Форма
       роботи
    Виконавці
  1.
Аналіз роботи ТГ за 2016-2017 н. р.
      14.09.17
   Повідомлення
    Халаїм Г.В.
  2.
Обговорення плану роботи ТГ на
             2016-2017 н. р.

   Обговорення
    Члени ТГ
  3.
Складання та обговорення плану
   декади В.О.Сухомлинського

   Обговорення
     Члени ТГ
  4.
Розподіл доручень між членами ТГ

    Обговорення
     Члени ТГ
                                               Завдання членам ТГ
 1. Складання календарно-тематичних та виховних планів роботи.
 2. Підготовка допоміжного методичного матеріалу по кабінетах.
 3. Створення по класах куточка В.О.Сухомлинського.
                                         Робота між засіданнями:
 1. Підготовка до декади методичної роботи В.О.Сухомлинського.
 2. Організація читання та обговорення інсценізацій молодшими школярами творів В.О. Сухомлинського.
 3. Проведення тематичної дискусії за темою Поради вчителю на основі твору В.О. Сухомлинського Сто порад учителю.
                                                                ІІ засідання
Тема Реалізація ідей В.О.Сухомлинського щодо розумового розвитку молодших
                                                        школярів
 
           Тематика засідань
       Термін     
    виконання
       Форма
       роботи
    Виконавці
  1.
Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського
     31.10.17
     Доповідь
  Чепурнова О.П. 
  2.
Формування стійких моральних якостей учнів молодшого шкільного  віку на основі творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського

      Доповідь
  Подкопаєва С.В.
  3.
Презентація фрагментів виховних заходів

    Презентація
      Члени ТГ
  4.
Обговорення відкритих заходів та уроків під час проведення декади В.О.Сухомлинського

    Обговорення
       Члени ТГ
                                                  Завдання  членами ТГ
 1. Підготувати і провести уроки із застосуванням інтерактивних форм роботи.
 2. Систематизувати матеріали по впровадженню досвіду В.О.Сухомлинського та оформити у методичному кабінеті куточок “Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського та сучасність”.
                                    Робота між засіданнями:
1.      Участь у педагогічній виставці Ділимося досвідом роботи. Презентація досвіду роботу творчої групи.
2.      Поповнення класів роздатковим матеріалом.
3.      Організація тематичних виставок творчих робіт молодших школярів (ілюстрації, аплікації), присвячених прочитаним творам В.О.Сухомлинського.
                                                                     ІІІ засідання
 Тема: Школа В.О.Сухомлинського – школа нового покоління

 
      Тематика засідань
       Термін     
    виконання
       Форма
       роботи
    Виконавці
  1.
Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В.О. Сухомлинського
      18.01.18
     Доповідь
 Коніченко Ю.О.
  2.
Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів

      Доповідь
  Лушпай Л.М.
  3.
Морально-естетичне виховання школярів в основі педагогічних ідей В.О. Сухоминського

      Доповідь
   Вихрист Н.В.
                                           Завдання членам ТГ
1.      Творча робота: підбір і апробація оригінальних завдань з розвитку мислення та особистості школяра.
                                        Робота між засіданнями:
1.      Опрацювання фахової літератури.
2.      Опрацювання нормативних та правових документів.
3.      Проведення днів відкритих дверей для батьків, організація виставок, концертів.
                                           ІV засідання
             Конференція по обміну досвідом з проблеми “ Творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у навчанні і вихованні школярів
      Тематика засідань
       Термін     
    виконання
       Форма
       роботи
     Виконавці
 1.
Творчі звіти по результатах роботи над проблемою
 Творче впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у навчанні і вихованні школярів”

      26.04.18
         Звіти
     Члени ТГ
 2.
Підведення підсумків роботи ТГ за рік, узагальнення пропозицій ТГ щодо стилю і змісту роботи ТГ

   Обговорення
    Халаїм Г.В.
                                                       Завдання членам ТГ
 1. Систематизація апробованих матеріалів з проблеми.
                                        Робота між засіданнями:
 1. Підготовка рефератів по самоосвітній проблемі.
 2. Проведення нестандартних батьківських зборів по підсумках роботи.
 3. Організація відпочинку молодих школярів у пришкільному таборі.


                    II. Список членів творчої групи вчителів початкових класів

П. І. П.
Посада, клас
Самоосвітня проблема
1.
Халаїм Галина В'ячеславівна
Вчитель 3-А кл.
Активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі розвитку критичного мислення
2.
Подкопаєва Світлана Володимирівна
Вчитель 1-Б кл.
Розвиток пізнавального інтересу  молодших школярів  як засіб формування особистості.
3.
Вихрист Наталія Василівна
Вчитель 4-А класу
Розвиток особистості засобами інтерактивного навчання
4.
Чепурнова  Оксана Петрівна
Вчитель 3-Б кл.
Активізація  пізнавальної діяльності  молодших школярів шляхом використання ігрових технологій для формування ключових компетентностей.
5.
Лушпай Лариса Миколаївна
Бібліотекар
Роль шкільної бібліотеки у формуванні духовної культури учнів
6.
Коніченко Юлія Олексіївна
Вчитель 4- Б класу
Інтерактивні технології як засіб розвитку пізнавальних та інтелектуальних здібностей учнів.ІІІ. Підвищення кваліфікації членів ТГ
Шляхи підвищення
Форми підвищення
1
Творча група по вивченню та впровадженню педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
          Халаїм Г.В.
           Члени ТГ
2
Робота над самоосвітньою проблемою
        Всі члени ТГ
3
Курсова перепідготовка
        


Немає коментарів:

Дописати коментар